Samenwerking Hogeschool van Amsterdam

Onze nieuwbouwplannen waren nog in een pril stadium toen wij in contact kwamen met enkele onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ed Melet en Willem Kok van het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Urban Technology vonden ons project heel interessant als casus om met de studenten aan te werken.

Het programma Urban Technology onderzoekt, ontwerpt en realiseert oplossingen voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit, energie, de gebouwde stad en de circulaire stad. Circulair Bouwen is een van de pijlers van Urabn TechnologyCirculair Bouwen richt zich op het tot stand brengen van gesloten stromen en systemen (vandaar ‘circulair’), waarbij idealiter elke vorm van waardeverlies wordt voorkomen. De focus ligt onder meer op klimaat, energie en comfort.

Wij hebben het Schoterboshuis aangeboden als studieobject. Wat ons project extra interessant maakt voor de onderzoekers is de kleinschaligheid. Nieuwe technieken worden vaak juist bij grote bouwprojecten ontwikkeld (vanwege het schaalvoordeel). Bij ons gaat het echter om een relatief klein project. Met het Schoterboshuis kunnen we laten zien dat het ook mogelijk is om circulair te bouwen in het klein en om op kleine schaal een circulair energiesysteem te gebruiken, met eenvoudige technische oplossingen.

Met de bijdrage van de HvA aan ons project snijdt het mes aan twee kanten. De door de HvA ontwikkelde kennis past als een goed zittende spijkerjas bij onze duurzaamheidsambities en levert met een beetje geluk ook nog een heel lage energierekening op. En de HvA-studenten werken aan een casus waarvan de uitkomsten nu eens niet met een strik erom in de la belanden, maar worden gebruikt in de praktijk!