OVER BRIGITTA EN SCOUTING

Scouting Brigitta bestaat sinds 1945. Toen was het nog ‘Sint Brigitta’ en waren we nog een meisjesgroep: we hadden alleen kabouters en gidsen. In de jaren zeventig kwamen de jongens erbij. Inmiddels zijn wij een groep met bijna 200 leden. Elke vrijdag en zaterdag zorgt de leiding van alle speltakken ervoor dat alle kinderen geweldige avonturen beleven. Sinds 2000 zijn wij gevestigd in clubhuis De Krocht achter de Mariakerk, Eemstraat 56. Voor buitenactiviteiten gaan we graag vaak naar het Schoterbos en het Flevoplein.

Scouting is de grootste jeugdorganisatie ter wereld. Meer dan 40 miljoen scouts komen wekelijks bij elkaar. Scouting is er voor iedereen, niet alleen jongens en meisjes (4-21 jaar), maar ook voor volwassenen (bijvoorbeeld als leiding of als stamlid). Elke week maak je samen de andere scouts een hoop leuke, spannende, maar ook leerzame dingen mee. Wel eens geprobeerd een vlot te bouwen of een GPS-tocht te lopen? Natuurlijk krijg je hulp van je leiding, maar de uitdaging is natuurlijk om zelf oplossingen te bedenken. Ook tijdens het zomerkamp, ieder jaar weer een grote belevenis. De ervaring die je opdoet bij Scouting is zo belangrijk dat je er ook later veel aan hebt. Altijd handig dus. Iedere Scoutinggroep is aangesloten bij Scouting Nederland. Deze landelijke koepelorganisatie zorgt voor de Scoutingkampeerterreinen, een aansprakelijkheidsverzekering, spelaanbod en nog veel meer. Ze geeft ook een heel leuk magazine uit, dat je als lid regelmatig in bus ontvangt!

Word je lid? Dan ben jij ook een scout!

Voordat je besloten hebt lid te worden van onze groep, heb je drie ‘opkomsten’ meegedraaid. Een opkomst is dat vaste moment in de week waarop een speltak activiteiten heeft. Op deze manier kun je een goede indruk krijgen van alle activiteiten die we ondernemen. Zodra je lid bent, word je ‘geïnstalleerd’. Dat is een officieel moment. Je krijgt de groepsinsignes opgespeld en er vinden enkele speciale Scoutingrituelen plaats, zodat je er helemaal bij hoort. Natuurlijk zijn ouders hierbij welkom!

Groepsactiviteiten

Scouting Brigitta heeft ook verschillende activiteiten voor de hele groep op het programma staan. De jaaropening is zo’n gezamenlijke activiteit. Hierbij zijn ook de ouders welkom. In het najaar doen we met de hele groep mee aan de JOTI (Jamboree On The Internet). In de winter gaan we met z’n allen een keer naar de ijsbaan. En in april nodigen we iedereen uit om aanwezig te zijn bij onze Avonturendag. Een groot feest!

Omgangsregels

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen Scouting Brigitta.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Ik val de ander niet lastig, Ik berokken de ander geen schade, ik negeer de ander niet.

3. Als iemand mij hindert of lastig valt, vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

4. Ik houd me aan de afspraken die we hebben gemaakt voor ieders veiligheid. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

5. Ik gedraag me sportief en respectvol tegenover mijn medespelers en tegenstanders in het spel dat we spelen, en ook tegenover de kaderleden.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.

9. Ik geef de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. Ik spreek degene die zich er niet aan houdt, daarop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden met de gang van zaken bij Scouting Brigitta? Praat dan eerst met de betrokkenen. Hebt u daarna het gevoel onvoldoende te zijn geholpen, of wilt u liever met anderen over uw ontevredenheid praten, dan kunt u via bestuur@scoutingbrigitta.nl een officiële klacht indienen. Omdat we niet willen dat er misverstanden ontstaan uw klacht, kunt u de klacht niet telefonisch of mondeling melden. Als u een klacht heeft ingediend, treedt de volgende procedure in werking:

  • U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt gemeld bij het groepsbestuur en eventueel het stichtingsbestuur.
  • Uw klacht wordt zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld.
  • De voorzitter en/of secretaris van het groepsbestuur neemt uw klacht in behandeling.
  • Klachten die mogelijk te maken hebben met een misverstand, worden rechtstreeks met u en eventuele andere betrokkenen afgehandeld.
  • Bij grotere klachten wordt een team samengesteld van deskundige bestuursleden en eventuele andere deskundigen. Dat team buigt zich over de klacht.
  • U krijgt binnen drie weken bericht over de voortgang en over de eventuele maatregelen, inclusief een toelichting.
  • De afspraken worden schriftelijk vastgesteld en na verloop van tijd geëvalueerd.
  • Voor meer informatie verwijzen wij naar het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
  • Dit is een verkorte versie van de klachtenprocedure. Een uitgebreide procedurebeschrijving vindt u hier.