OVER ONS

Scouting Brigitta bestaat sinds 1945. Toen was het nog ‘Sint Brigitta’ en waren we nog een meisjesgroep: we hadden alleen kabouters en gidsen. In de jaren zeventig kwamen de jongens erbij. Inmiddels zijn wij een groep met bijna 200 leden. Elke vrijdag en zaterdag zorgt de leiding van alle speltakken ervoor dat alle kinderen geweldige avonturen beleven. Sinds 2000 zijn wij gevestigd in clubhuis De Krocht achter de Mariakerk, Eemstraat 56. Voor buitenactiviteiten gaan we graag vaak naar het Schoterbos en het Flevoplein.

Groepsbestuur

Jeroen Sipman

voorzitter

Roos Gillissen

secretaris

Natalie van Empelen

penningmeester

Jeroen Loog

groepsbegeleider

Marloes Veldhuis

groepsbegeleider

Jonas Heller

leidingvertegenwoordiger

Sanna Overbeek

leidingvertegenwoordiger

Peter van Wees

algemeen lid
Stichtingsbestuur

Albert-Jan Bloemendal

voorzitter

Karin (Kaat) Bakker

secretaris

Niels den Das

penningmeester

vacant

gebouwbeheer

Peter van Wees

lid verenigingsbestuur

Kim Fokkelman

algemeen lid

Christiaan Lucas

algemeen lid
Oudervertegenwoordiging

Tess van der Lubbe

bevers

Katja van Wieringen

welpen/esta’s/kabouters

Petra Peschar

scouts

Ed van Empelen

explo’s
Ondersteuning

Caroline van Wees

praktijkbegeleider

Puck Vingerhoeds

praktijkbegeleider

Peter van Wees

gebouwverhuurder

Carlos van der Aa

materiaalverhuurder

Kim Fokkelman

communicatie

Madelief Zandt

communicatie

Ruben Wijkhuise

websitebeheerder

Jeroen Loog

websitebeheerder

Ingeborg van de Poll

vertrouwenspersoon
Omgangsregels

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen Scouting Brigitta.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Ik val de ander niet lastig, Ik berokken de ander geen schade, ik negeer de ander niet.

3. Als iemand mij hindert of lastig valt, vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

4. Ik houd me aan de afspraken die we hebben gemaakt voor ieders veiligheid. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

5. Ik gedraag me sportief en respectvol tegenover mijn medespelers en tegenstanders in het spel dat we spelen, en ook tegenover de kaderleden.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.

9. Ik geef de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. Ik spreek degene die zich er niet aan houdt, daarop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden met de gang van zaken bij Scouting Brigitta? Praat dan eerst met de betrokkenen. Hebt u daarna het gevoel onvoldoende te zijn geholpen, of wilt u liever met anderen over uw ontevredenheid praten, dan kunt u via bestuur@scoutingbrigitta.nl een officiële klacht indienen. Omdat we niet willen dat er misverstanden ontstaan uw klacht, kunt u de klacht niet telefonisch of mondeling melden. Als u een klacht heeft ingediend, treedt de volgende procedure in werking:

  • U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt gemeld bij het groepsbestuur en eventueel het stichtingsbestuur.
  • Uw klacht wordt zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld.
  • De voorzitter en/of secretaris van het groepsbestuur neemt uw klacht in behandeling.
  • Klachten die mogelijk te maken hebben met een misverstand, worden rechtstreeks met u en eventuele andere betrokkenen afgehandeld.
  • Bij grotere klachten wordt een team samengesteld van deskundige bestuursleden en eventuele andere deskundigen. Dat team buigt zich over de klacht.
  • U krijgt binnen drie weken bericht over de voortgang en over de eventuele maatregelen, inclusief een toelichting.
  • De afspraken worden schriftelijk vastgesteld en na verloop van tijd geëvalueerd.
  • Voor meer informatie verwijzen wij naar het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
  • Dit is een verkorte versie van de klachtenprocedure. Een uitgebreide procedurebeschrijving vindt u hier.