WORD VRIEND VAN BRIGITTA

Heeft u een warme band met Scouting Brigitta en wilt u graag bijdragen aan de ontwikkeling van de groep? Word dan Vriend van Brigitta!

Als Vriend van Scouting Brigitta geeft u de groep een steuntje in de rug en draagt u bij aan het realiseren van mooie projecten als groepsactiviteiten, spel- en kampeermateriaal voor de leden en de ontwikkeling van het project waar de groep nu heel druk mee is: de realisatie van een nieuw scoutingclubhuis.

Waarom Vriend van Brigitta worden?
U draagt onder andere bij aan het financieel gezond houden van de groep, het laagdrempelig houden van de contributie voor de leden en het realiseren van het nieuwe clubhuis. Er zijn zoveel aspecten waarom uw bijdrage een fijne toevoeging is aan onze groep!
Wat krijgt u als Vriend van Brigitta terug?
U wordt uitgenodigd voor groepsactiviteiten zoals de Open Dag, de JOTI (Jamboree on the Internet), de rommelmarkt en de groepsborrels. Zo kunt u met leden, leiding en besturen in contact blijven en direct zien dat uw bijdrage een zeer waardevolle bestemming krijgt.

U ontvangt tevens de Brigazet, ons clubblad dat elke kwartaal uitkomt, in uw e-mail. Zo kunt u altijd zien waar Scouting Brigitta mee bezig is! Ook ontvangt u digitaal het jaarverslag met daarin onder andere een mooi overzicht van hoe de groep en de speltakken ervoor hebben gestaan in het afgelopen Scoutingseizoen.

Hoe wordt u Vriend van Brigitta?
U wordt Vriend van Brigitta door onderstaand formulier in te vullen.
Aanmeldformulier Vriend van Brigitta

Dhr.Mevr.

Ik machtig Scouting Brigitta om
ÉÉNMALIGJAARLIJKS
een bedrag als gift van mijn rekening af te schrijven.

€25,-€50,-€75,-€100,-anders: €

Scouting Brigitta
Incassant ID : NL17ZZZ412238460000

Menu