6. Inspreken

Nieuwbouw blog

Op 13 april 2017 heb ik ‘positief’ ingesproken bij de commissie-Beheer van de gemeente Haarlem. Op de agenda stond het vrijmaken van gelden voor het groot onderhoud aan het Schoterbos. Samen met acht scouts, één welp en een handjevol bestuursleden zaten wij op de publieke tribune totdat de voorzitter mij aan tafel riep. Ik had 5 minuten…

Beste commissieleden,Scouting Brigtta bij de raad.

Vorig jaar heb ik velen van jullie gesproken over de stand van zaken rond Scouting Brigitta en onze onzekere huisvesting. Ik sprak jullie op maandagavonden in jullie fractiekamers, of bij ons op het clubhuis aan de Eemstraat in Noord. Jullie waren er toen allemaal van overtuigd dat Brigitta snel een goed onderdak moest krijgen. Jullie steun gaf de groep toen een enorme boost, en de motivatie om ‘ervoor te gaan’. Inmiddels is er heel veel gebeurd.

* Scouting Brigitta is betrokken geweest bij de participatie met betrekking tot het ontwerp voor het ‘nieuwe’ Schoterbos.
* We zijn concreet aan de slag gegaan met de planvorming van het ‘Schoterboshuis’.
* Wij hebben een architect in de arm genomen.
* Zijn heel het land door gereden om best practices van gebouwen te bekijken.
* Wij hebben onze wensen voor een nieuw clubgebouw omgezet in een PvE (Programma van Eisen).
* Wij hebben uitgesproken dat we een BREEAM-driesterrencertificaat willen behalen met het gebouw.
* We onderhouden het contact met J.O.S., de wijkraden, etc.
* Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een plan voor de financiering. De financiering is naast de hele procedure onze grootste uitdaging. Hoewel het niet gemakkelijk zal zijn, zien we dit – als de juiste partijen goed meewerken – met vertrouwen tegemoet.

Ondertussen is onze huidige situatie er niet veel beter op geworden.

* Het gebouw lekt.
* We stoken ons arm vanwege het ontbreken van deugdelijke isolatie
* Onze verhuurder, Parochiegemeenschap Schoten, zit zelf met een zeer onzekere toekomst. Zij weten niet hoelang de kerk open blijft.
* Het is voor ons 5 voor 12 en de klok tikt door naar 12 uur. We weten alleen niet hoe snel die klok loopt.

De raad heeft op 28 maart jongstleden het Definitief Ontwerp voor de eerste fase van het groot onderhoud van het Schoterbos goedgekeurd. Bij Scouting Brigitta was daarover grote blijdschap. Voor het eerst in haar 70-jarig bestaan is de grootste Scoutinggroep van Haarlem opgenomen in een gemeentelijk plan dat (hopelijk) leidt tot ons langverwachte eigen clubgebouw. Elke keer als we weer een stapje opschieten is dat voor Brigitta een historisch feit. We zeggen dan tegen elkaar: ‘Zo ver zijn wij nog nooit geweest.‘

Vanavond staat het – Beschikbaar stellen krediet voor realisatie definitief ontwerp fase 1 van het Schoterbos – op jullie agenda. Als die horde is genomen, komt het nieuwe clubhuis, het ‘Schoterboshuis’ weer een stapje dichterbij. Om jullie te herinneren hoe belangrijk het voor ‘Noord’ is dat het Schoterbos wordt opgeknapt en dat daarin plek is voor een nieuw clubhuis voor Scouting sta ik hier. Jullie begrijpen dat jullie wil aanmoedigen het krediet vrij te maken zodat wij verder kunnen met het realiseren van een lang gekoesterde droom.

Waarom sta ik hier echt?

Een paar weken geleden was op zaterdagochtend in het clubhuis. Er werden Kabouters geïnstalleerd. Kabouters zijn meisjes van 7 tot 11 jaar. Ze stonden met z’n achten op een rijtje hun ouders en opa’s en oma’s waren er ook. Fototoestellen in de aanslag. Een voor een werden ze naar voren geroepen. Daar stonden ze, zeven jaar oud, in een op de groei gekocht uniform, de met spelden vast gezette insignes op het uniform en met twee vingers in de lucht. Ze herhaalden de Kabouterwet en de belofte, die eindigt met: ‘Jullie kunnen op mij rekenen.‘
Die kleintjes, die rekenen nu op jullie.

Menu